Medzi naše služby patrí:


  • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,
  • okamžitá kúpa nehnuteľností do 3 hodín (aj s exekúciou,dražbou,záložným právom,vecným bremenom),
  • poskytnutie finančnej pôžičky, pre vyplatenie Vašich dlžôb,
  • kúpa pohľadávok (zabezpečených nehnuteľnosťou)
  • právne poradenstvo (zdarma)
  • oceňovanie nehnuteľností
  • geodetické služby